Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu:

„h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, Przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 14 Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej_VER.1″

Pobierz załącznik »

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.