Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Zmiana adresu Biura Projektu MDDP

Zmiana adresu Biura Projektu MDDP

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu Lidera „Akademia Menadżera MŚP. Wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” zmieniło swoją lokalizację.

Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu to: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni”, 4 piętro budynku).

UWAGA:
Adres do korespondencji do dnia 31.12.2020 r. pozostaje bez zmian tj. MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. , al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.

Od dnia 01.01.2021 r. wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni”, 4 piętro budynku).

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.