Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Zamknięcie I rundy naboru

Zamknięcie I rundy naboru

Drodzy Przedsiębiorcy,

Przypominamy, że 27 czerwca br. o godzinie 16:00 zamknięta zostanie I runda naboru zgłoszeń w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP (…)” tj. upływa termin nadsyłania drogą elektroniczną Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw (Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa).

Zgłoszenia elektroniczne wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych Przedsiębiorstwo dostarcza osobiście/kurierem/pocztą w wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym:
MDDP (przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego) – Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro III, 00-854 Warszawa
DARR (przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego) – ul. Szczawieńska 2, sekretariat, 58-310 Szczawno-Zdrój
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy, którzy wyślą formularz 27 czerwca br. są zobowiązani dostarczyć oryginały ww. dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca br.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.