Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP …” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej w następujący sposób:

Przedsiębiorstwa z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zostaną poinformowane o wynikach przez MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. w terminie do 9 sierpnia 2019r.

Przedsiębiorstwa z województw dolnośląskiego i lubuskiego zostaną poinformowane o wynikach przez DARR.S.A. w terminie do 30 sierpnia 2019r.

Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora tj. MDDP/DARR do Przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako „e-mail Przedsiębiorstwa”, z którego powinno zostać wysłane zgłoszenie wraz ze skanem Załącznika 2 tj. Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności informacja zostanie przekazana przedsiębiorstwom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w procesie analizy dokumentacji rekrutacyjnej będziemy się z Państwem kontaktować na bieżąco.

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
tel. 22 162 78 28
biuro@akademiamenadzera.com.pl

DARR.S.A.
tel. 74 648 04 11
akademia@darr.pl

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.