Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP…” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków do 2 grudnia 2019r.

Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora tj. MDDP do Przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako „e-mail Przedsiębiorstwa”, z którego powinno zostać wysłane zgłoszenie wraz ze skanem Załącznika 2 „Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa”.

W pierwszej kolejności informacja zostanie przekazana przedsiębiorstwom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w procesie analizy dokumentacji rekrutacyjnej będziemy się z Państwem kontaktować na bieżąco.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.