Akademia Menadżera MŚP > Ważne strony

Ważne strony

• Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: www.power.gov.pl

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

• Baza Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

• Standard Kompetencji Menadżerskich: www.mps.net.pl/standard-kompetencji-menedzerskich

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

• Informacje o Pomocy Publicznej: www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

• Definicja MŚP: www.pih.org.pl/images/definicja_msp.pdf

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.