Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Termin wysłania decyzji rekrutacyjnych

Termin wysłania decyzji rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą zgłoszeń oraz umożliwieniem Państwu poprawy/uzupełnień do złożonej dokumentacji, a także licznymi prośbami o wydłużenie terminu na składanie w/w poprawek ze względu na okres Świąteczno-Noworoczny Operator wydłuża termin na przesłanie decyzji pozytywnych do 17.01.2020 r.

Powyższe wynika także z tego, iż Operator przyznaje punkty premiujące (Regulamin rekrutacji §3 ust. 3) i tworzy listę rankingową Przedsiębiorców, którym udzieli wsparcia w pierwszej kolejności – decyzje pozytywne mogą być wysyłane dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wszystkich zgłoszeń.

Dodatkowo informujemy iż w dniu 23.12. oraz 27.12.  Biuro Projektu będzie zamknięte.
Istnieje możliwość kontaktu poprzez e-mail. 

 

 

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.