Rekrutacja do projektu

1.02.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  został powołany zespól projektowy i trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszona rekrutacja do projektu i będzie trwała do 31.03.2021 r.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.