Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Realizacja projektu – działania zaradcze

Realizacja projektu – działania zaradcze

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z tym zmianami informujemy, iż:

1. Możliwe jest wydłużenie okresu ważności Umowy wsparcia o 3 miesiące, z możliwością dalszego jej przedłużenia.
2. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w pierwszej usłudze w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy wsparcia.
3. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w kolejnej usłudze rozwojowej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia poprzedniej usługi.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.