Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Ogłaszamy I rundę naboru

Ogłaszamy I rundę naboru

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. (MDDP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (DARR) ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce DO POBRANIA.

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 7.06.2019 r. od godz. 8:00 do 27.06.2019 r. do godz. 16:00.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1. Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora zgodnie z podziałem obszaru rekrutacji  ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa:

MDDP przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województw
zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego
rekrutacja@
akademiamenadzera.com.pl

Uwaga: skrzynka służy jedynie do składania Formularzy zgłoszeniowych i jest aktywna tylko w terminie trwania naboru; pozostałe sprawy obsługiwane są przez skrzynkę biuro@akademiamenadzera.com.pl

DARR przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województw
dolnośląskiego
i lubuskiego
akademia@darr.pl  

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 1_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 5 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym jak wyżej:
MDDP – Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro III, 00-854 Warszawa
DARR – ul. Szczawieńska 2, sekretariat, 58-310 Szczawno-Zdrój

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera”- runda 1.
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA: Biura projektu MDDP oraz DARR dokumenty rekrutacyjne przyjmują w godzinach 8:00-16:00.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest we wrześniu 2019 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 22 162 78 28.

Zachęcamy do zapoznania się z „Niezbędnik Akademii Menadżera” w zakładce DO POBRANIA na stronie projektu.

 

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.