Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Obowiązkowy pierwszy etap

Obowiązkowy pierwszy etap

11.03.2019

Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

W formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu:
• Nazwa przedsiębiorstwa
• NIP przedsiębiorstwa
• Wielkość przedsiębiorstwa
• Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa
• Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko osoby do kontaktu
• Nr telefonu do kontaktu, e-mail
• Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

W kolejnym etapie Operator skontaktuje się z Przedsiębiorcą bez zbędnej zwłoki i poinformuje o dalszych etapach rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji w REGULAMINIE PROJEKTU → zakładka DO POBRANIA »

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.