Nabór zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 07.06.2019 r. od godziny 8:00 do 27.06.2019 r. do godziny 16:00 trwać będzie I runda naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Zgłoszenia wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Drogą elektroniczną przedsiębiorcy przesyłają wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora zgodnie z podziałem obszaru rekrutacji ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa:
MDDP: przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego na adres: rekrutacja@akademiamenadzera.com.pl
DARR: przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego na adres: akademia@darr.pl

Skrzynka pocztowa MDDP rekrutacja@akademiamenadzera.com.pl służy jedynie do składania Formularzy zgłoszeniowych i jest aktywna tylko w terminie trwania naboru; pozostałe sprawy obsługiwane są przez skrzynkę biuro@akademiamenadzera.com.pl.

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych Przedsiębiorstwo dostarcza osobiście/kurierem/pocztą w wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym jak wyżej:
MDDP – Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro III, 00-854 Warszawa
DARR – ul. Szczawieńska 2, sekretariat, 58-310 Szczawno-Zdrój
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA: Biura projektu MDDP oraz DARR dokumenty rekrutacyjne przyjmują w godzinach 8:00-16:00.

Pozostałe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawanymi pytania w zakładce FAQ.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.