Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Informacja o przebiegu weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej

Informacja o przebiegu weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej

Szanowni Państwo,

Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora do przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail osoby do kontaktów roboczych wskazany w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2).

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Operator dopuścił możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych, pod warunkiem, że przyczyna odrzucenia dokumentów nie została wymieniona w § 5 ust. 19 pkt. 1,3,5.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, ze względu na dużą liczbę zgłoszeń oraz sytuacje wymagające dodatkowej weryfikacji kwalifikacji przedsiębiorstw Operator wydłuża czas weryfikacji zgłoszeń z II rundy naboru.

Zaplanowana ścieżka postępowania wygląda następująco:
• w dniach 03-06.12. informacja zostanie przekazana przedsiębiorstwom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania
• do 20.12. informacja zostanie przekazana przedsiębiorcom których zgłoszenia wymagają poprawy lub uzupełnia
• podpisanie Umów wsparcia z Przedsiębiorcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie planowane jest na styczeń 2020 r.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.