Formularz rejestracyjny

8.04.2019

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. składania wniosku / rejestracji na stronie PARP informujemy, że:
w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu:
• Nazwa przedsiębiorstwa,
• NIP przedsiębiorstwa,
• Wielkość przedsiębiorstwa,
• Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym,
• Imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko osoby do kontaktu,
• Nr telefonu oraz e-mail do kontaktu,
• Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie przez Przedsiębiorcę wiadomości e-mail wysłanej przez PARP na adres wskazany w formularzu.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.