Akademia Menadżera MŚP > Do pobrania

Do pobrania

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu:
„h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, Przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 14 Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej_VER.1″
Do pobrania nowa wersja załącznika uwzględniająca zmianę wytycznych dot. świadczenia usług zdalnych z dn. 31.07.2020 r.

Pobierz załącznik »

Dokumenty rekrutacyjne IV RUNDA NABORU WOJ. WIELKOPOLSKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 Minimalny Zakres Diagnozy

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy właściciela

Załącznik nr 4a Oświadczenie pracownika

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu

• Załącznik nr 6

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis EXCEL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF

• Załącznik nr 7

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis EXCEL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis PDF

Załącznik nr 8 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 9 Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 10 Umowa wsparcia 

Załącznik nr 1 do umowy Wykaz usług rozwojowych 

Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie MŚP 

Załącznik nr 11 Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich

Załącznik nr 12 Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej

Załącznik nr 13 Niezbędnik Akademii Menadżera

Załącznik nr 14 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Inne dokumenty

Niezbędnik Akademii Menadżera

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

Wyjaśnienie do załącznika 3 do regulaminu

Najczęściej popełniane błędy dotyczące procesu rekrutacji


Dokumenty rekrutacyjne – Runda III »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda II »

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.