Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera

Realizacja projektu – działania zaradcze

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z tym zmianami informujemy, iż: 1. Możliwe jest wydłużenie okresu ważności Umowy wsparcia o 3 miesiące, z możliwością dalszego jej przedłużenia. 2. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w pierwszej usłudze w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy wsparcia. 3. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w kolejnej […]

CZYTAJ WIECEJ

Koronawirus – komunikat dla Klientów

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o wstrzymanie się od osobistych wizyt w Biurze Projektu. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Dokumentację prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź kurierem. Jeśli jednak Państwo mają potrzebę odwiedzenia Biura Projektu osobiście – prosimy zgłoszenie telefoniczne takiej wizyty.

CZYTAJ WIECEJ

Termin wysłania decyzji rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, W związku z dużą liczbą zgłoszeń oraz umożliwieniem Państwu poprawy/uzupełnień do złożonej dokumentacji, a także licznymi prośbami o wydłużenie terminu na składanie w/w poprawek ze względu na okres Świąteczno-Noworoczny Operator wydłuża termin na przesłanie decyzji pozytywnych do 17.01.2020 r. Powyższe wynika także z tego, iż Operator przyznaje punkty premiujące (Regulamin rekrutacji §3 ust. […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o przebiegu weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej

Szanowni Państwo, Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora do przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail osoby do kontaktów roboczych wskazany w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2). Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Operator dopuścił możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych, pod warunkiem, że przyczyna odrzucenia dokumentów nie została wymieniona w § 5 ust. 19 pkt. 1,3,5. […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.