Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera

III NABÓR OTWARTY – okres naboru od 21 KWIETNIA 2020 do 11 MAJA 2020 – skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w woj. DOLNOŚLĄSKIM i woj. LUBUSKIM

MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o. w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera) ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18  Zasady naboru zapisano szczegółowo w paragrafie 5 „Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw” Regulaminu rekrutacji […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informujemy, że zmianie ulegają wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu usług o charakterze zdalnym realizowanym w czasie rzeczywistym. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie w celu sprawdzenia czy spełnia ona normy jakościowe i jest zgodna z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną każdorazowo prosimy o informację mailową związaną ze zmianą terminu lub sposobem realizacji usługi. Działania możliwe do podjęcia w celu realizacji podpisanej Umowy wsparcia w obliczu pandemii koronawirusa: 1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa: wymóg odbycia minimum jednego spotkania doradcy z przedstawicielem przedsiębiorstwa zamawiającego usługę zostaje zniesiony. Spotkanie takie […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.