Aktualności

Obowiązkowy pierwszy etap

11.03.2019 Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz W formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa • Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko osoby do […]

CZYTAJ WIECEJ

Składanie wniosku rejestracyjnego

1.03.2019 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania wniosku rejestracyjnego do projektu na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp Informujemy, że pierwszym etapem wnioskowania o dofinansowanie w projekcie jest rejestracja obowiązkowa na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

1.02.2019 Szanowni Państwo, Informujemy, że  został powołany zespól projektowy i trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszona rekrutacja do projektu i będzie trwała do 31.03.2021 r.

CZYTAJ WIECEJ

Informacje o projekcie

1.02.2019 Szanowni Państwo, Na bieżąco będziemy informować o postępach prac nad dokumentacją projektową. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE », a także z dokumentem „Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich”  w Bazie Usług Rozwoju » http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/359-opis-uniwersalnych-kompetencji-menadzerskich

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.