Aktualności

Ogłaszamy I rundę naboru

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. (MDDP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (DARR) ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ […]

CZYTAJ WIECEJ

Termin naboru i limity wsparcia

Szanowni Państwo, Najbliższą rundę naboru dokumentów rekrutacyjnych zaplanowaliśmy na II połowę maja br. Zachęcamy do śledzenia strony na bieżąco. Informujemy, że w ramach Makroregionu 5 obowiązują następujące limity wsparcia: Kategoria przedsiębiorstwa Maksymalny koszt usług rozwojowych brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie Mikroprzedsiębiorstwo 14 244,00 6 300,00 Małe przedsiębiorstwo zatrudniające […]

CZYTAJ WIECEJ

Ścieżki wsparcia

Wsparcie w ramach Projektu: • służy podniesieniu kompetencji kadry kierowniczej MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi • będzie realizowane zgodnie z zawartą przez Przedsiębiorcę z Operatorem Umową wsparcia w formie refundacji części poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług wybranych we współpracy z Operatorem z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnych wyłącznie z opcją […]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

8.04.2019 Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. składania wniosku / rejestracji na stronie PARP informujemy, że: w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa, • NIP przedsiębiorstwa, • Wielkość przedsiębiorstwa, • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, • Imię i nazwisko oraz […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.