Aktualności

Ścieżki wsparcia

Wsparcie w ramach Projektu: • służy podniesieniu kompetencji kadry kierowniczej MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi • będzie realizowane zgodnie z zawartą przez Przedsiębiorcę z Operatorem Umową wsparcia w formie refundacji części poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług wybranych we współpracy z Operatorem z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnych wyłącznie z opcją […]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

8.04.2019 Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. składania wniosku / rejestracji na stronie PARP informujemy, że: w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa, • NIP przedsiębiorstwa, • Wielkość przedsiębiorstwa, • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, • Imię i nazwisko oraz […]

CZYTAJ WIECEJ

Obowiązkowy pierwszy etap

11.03.2019 Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz W formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa • Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko osoby do […]

CZYTAJ WIECEJ

Składanie wniosku rejestracyjnego

1.03.2019 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania wniosku rejestracyjnego do projektu na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp Informujemy, że pierwszym etapem wnioskowania o dofinansowanie w projekcie jest rejestracja obowiązkowa na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.