Aktualności

Zamknięcie I rundy naboru

Drodzy Przedsiębiorcy, Przypominamy, że 27 czerwca br. o godzinie 16:00 zamknięta zostanie I runda naboru zgłoszeń w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP (…)” tj. upływa termin nadsyłania drogą elektroniczną Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw (Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa). Zgłoszenia elektroniczne wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa oraz pozostałych dokumentów […]

CZYTAJ WIECEJ

Praca biur projektu 21 czerwca 2019 r. (piątek)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmienionym trybie prac biur projektu w dniu 21 czerwca br. (piątek): • Biuro projektu MDDP: dokumenty rekrutacyjne dostarczone osobiście, pocztą, kurierem będą przyjmowane na recepcji (piętro III) w godzinach 8:00-16:00. Infolinia nie będzie aktywna, zaś na wiadomości odpowiadać będziemy w poniedziałek 24 czerwca. • Biuro rekrutacyjne DARR: biuro projektu będzie […]

CZYTAJ WIECEJ

Nabór zgłoszeń

Szanowni Państwo, Przypominamy, że od 07.06.2019 r. od godziny 8:00 do 27.06.2019 r. do godziny 16:00 trwać będzie I runda naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zgłoszenia wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane. Drogą elektroniczną przedsiębiorcy przesyłają wyłącznie skan […]

CZYTAJ WIECEJ

Wyjaśnienie do Załącznika 3 do Regulaminu

Ilekroć w załączniku mowa o danych historycznych dot. statusu przedsiębiorcy do określenia kategorii MŚP należy je interpretować jak niżej: 3. Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy Status przedsiębiorcy Stan na n-2 Stan na n-1 Stan aktualny (na „n”) (ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy)* mikro przedsiębiorca       mały przedsiębiorca       średni przedsiębiorca     […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.