Aktualności

Nabór zgłoszeń

Szanowni Państwo, Przypominamy, że od 07.06.2019 r. od godziny 8:00 do 27.06.2019 r. do godziny 16:00 trwać będzie I runda naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zgłoszenia wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane. Drogą elektroniczną przedsiębiorcy przesyłają wyłącznie skan […]

CZYTAJ WIECEJ

Wyjaśnienie do Załącznika 3 do Regulaminu

Ilekroć w załączniku mowa o danych historycznych dot. statusu przedsiębiorcy do określenia kategorii MŚP należy je interpretować jak niżej: 3. Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy Status przedsiębiorcy Stan na n-2 Stan na n-1 Stan aktualny (na „n”) (ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy)* mikro przedsiębiorca       mały przedsiębiorca       średni przedsiębiorca     […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy I rundę naboru

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. (MDDP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (DARR) ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ […]

CZYTAJ WIECEJ

Termin naboru i limity wsparcia

Szanowni Państwo, Najbliższą rundę naboru dokumentów rekrutacyjnych zaplanowaliśmy na II połowę maja br. Zachęcamy do śledzenia strony na bieżąco. Informujemy, że w ramach Makroregionu 5 obowiązują następujące limity wsparcia: Kategoria przedsiębiorstwa Maksymalny koszt usług rozwojowych brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie Mikroprzedsiębiorstwo 14 244,00 6 300,00 Małe przedsiębiorstwo zatrudniające […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.