Aktualności

Ścieżki wsparcia

Wsparcie w ramach Projektu: • służy podniesieniu kompetencji kadry kierowniczej MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi • będzie [...]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

8.04.2019 Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. składania wniosku / rejestracji na stronie PARP informujemy, że: w Formularzu rejestracyjnym [...]

CZYTAJ WIECEJ

Obowiązkowy pierwszy etap

11.03.2019 Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia [...]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.