Aktualności

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Szanowni Państwo, W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi limitów wsparcia informujemy, iż dokonaliśmy korekty zapisów w Regulaminie: § 4 Zakres i kwoty wsparcia 11. Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio: a) mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP…” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków do 2 grudnia 2019r. Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie […]

CZYTAJ WIECEJ

II runda naboru w ramach Akademii Menadżera

MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o. ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18 WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ NA TERNIE WOJEWÓDZTW WIELKOPOLSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Zgłoszenia przedsiębiorstw z województw dolnośląskiego i lubuskiego […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o zakończeniu oceny zgłoszeń dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego dnia 16.09.2019 r. oceny zgłoszeń w I Rundzie naboru, decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” przekazywane są Państwu drogą elektroniczną w dniach 16-18.09.2019 r. […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.