Aktualności

Termin wysłania decyzji rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, W związku z dużą liczbą zgłoszeń oraz umożliwieniem Państwu poprawy/uzupełnień do złożonej dokumentacji, a także licznymi prośbami o wydłużenie terminu na składanie w/w poprawek ze względu na okres Świąteczno-Noworoczny Operator wydłuża termin na przesłanie decyzji pozytywnych do 17.01.2020 r. Powyższe wynika także z tego, iż Operator przyznaje punkty premiujące (Regulamin rekrutacji §3 ust. […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o przebiegu weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej

Szanowni Państwo, Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora do przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail osoby do kontaktów roboczych wskazany w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2). Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Operator dopuścił możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych, pod warunkiem, że przyczyna odrzucenia dokumentów nie została wymieniona w § 5 ust. 19 pkt. 1,3,5. […]

CZYTAJ WIECEJ

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Szanowni Państwo, W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi limitów wsparcia informujemy, iż dokonaliśmy korekty zapisów w Regulaminie: § 4 Zakres i kwoty wsparcia 11. Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio: a) mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP…” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków do 2 grudnia 2019r. Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.