Aktualności

Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informujemy, że zmianie ulegają wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu usług o charakterze zdalnym realizowanym w czasie rzeczywistym. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie w celu sprawdzenia czy spełnia ona normy jakościowe i jest zgodna z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną każdorazowo prosimy o informację mailową związaną ze zmianą terminu lub sposobem realizacji usługi. Działania możliwe do podjęcia w celu realizacji podpisanej Umowy wsparcia w obliczu pandemii koronawirusa: 1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa: wymóg odbycia minimum jednego spotkania doradcy z przedstawicielem przedsiębiorstwa zamawiającego usługę zostaje zniesiony. Spotkanie takie […]

CZYTAJ WIECEJ

Realizacja projektu – działania zaradcze

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z tym zmianami informujemy, iż: 1. Możliwe jest wydłużenie okresu ważności Umowy wsparcia o 3 miesiące, z możliwością dalszego jej przedłużenia. 2. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w pierwszej usłudze w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy wsparcia. 3. Operator znosi wymóg konieczności rozpoczęcia udziału w kolejnej […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.