Aktualności

Zmiana adresu Biura Projektu MDDP

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu Lidera „Akademia Menadżera MŚP. Wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” zmieniło swoją lokalizację. Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu to: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni”, 4 piętro budynku). UWAGA: […]

CZYTAJ WIECEJ

3 nabór zakończony-województwo dolnośląskie i lubuskie _DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM w okresie od 21.04.2020 8.00 do dnia 11.05.2020 godz. 16.00

Szanowni Państwo, zgłoszenia są w trakcie weryfikacji. Okres weryfikacji przez Operatora zgodnie z zapisami Regulaminu trwa 30 dni, jednak w uzasadnionych sytuacjach np. dużej ilości zgłoszeń może być wydłużony, o czym poinformujemy. Poniżej istotne informacje: 1. Lista rankingowa tworzono będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych (scanów) i zawartych w nich danych. ważne: * O kolejności zakwalifikowania […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu: „h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, Przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 14 Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej_VER.1″ Pobierz załącznik »

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR OTWARTY – okres naboru od 21 KWIETNIA 2020 do 11 MAJA 2020 – skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w woj. DOLNOŚLĄSKIM i woj. LUBUSKIM

MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o. w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera) ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18  Zasady naboru zapisano szczegółowo w paragrafie 5 „Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw” Regulaminu rekrutacji […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.