Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi limitów wsparcia informujemy, iż dokonaliśmy korekty zapisów w Regulaminie:

§ 4
Zakres i kwoty wsparcia

11. Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:
a) mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 6 300,00 zł;
b) małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 10 200,00 zł;
c) małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników – 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 13 800,00 zł.
d) średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 19 400,00 zł.
12. Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 10 138,25 zł (koszt diagnozy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Zapisy § 8 dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pozostają bez zmian.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce Do pobrania.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.