Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > 3 nabór zakończony-województwo dolnośląskie i lubuskie _DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM w okresie od 21.04.2020 8.00 do dnia 11.05.2020 godz. 16.00

3 nabór zakończony-województwo dolnośląskie i lubuskie _DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM w okresie od 21.04.2020 8.00 do dnia 11.05.2020 godz. 16.00

Szanowni Państwo,

zgłoszenia są w trakcie weryfikacji. Okres weryfikacji przez Operatora zgodnie z zapisami Regulaminu trwa 30 dni, jednak w uzasadnionych sytuacjach np. dużej ilości zgłoszeń może być wydłużony, o czym poinformujemy.

Poniżej istotne informacje:

1. Lista rankingowa tworzono będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych (scanów) i zawartych w nich danych.
ważne:
* O kolejności zakwalifikowania się do projektu decydują punkty premiujące przyznawane zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu.
* Kolejność wpływu skanu podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2) podczas trwającej rundy naboru będzie brana pod uwagę na ostatnim etapie sporządzania listy rankingowej.

Czyli bierzemy pod uwagę:
• w pierwszej kolejności „punkty premiujące” tj. dodatkowe (kryteria wskazano w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze),
• następnie bierzemy pod uwagę „datę/godzinę/minutę” OTRZYMANIA scanu formularza na skrzynkę: akademia@darr.pl
Na podstawie w/w informacji tworzymy listę rankingową.

2. Następnie mając na uwadze dostępną alokację na 3 NABÓR – wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem do 1,150 mln zł przygotujemy
• LISTĘ PODSTAWOWĄ, na której znajdą się firmy biorące udział w procesie oceny „kompletu dokumentu zgłoszeniowych” i mieszczą się w dostępnym budżecie alokacji;
• LISTĘ REZERWOWĄ (w przypadku „uwolnienia” środków finansowych w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej rezerwowej po pozytywnej ocenie kwalifikowalności firmy na podstawie złożonego oryginału dokumentów w czasie określonym Regulaminem dla 3 naboru).

3. Należy pamiętać, że jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia (osobiście/kurierem/pocztą) oryginału Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych (dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa) .
Dokumenty dostarczyć należy/należało do biura Projektu na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno – Zdrój z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera” .

W przypadku braku lub dostarczenia w terminie niezgodnym z Regulaminem dokumenty zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę (firma zostaje wykreślona z listy rankingowej).

4. W dniach 20 – 22 maja otrzymacie Państwo na e-mila indywidualne informacje o zakwalifikowaniu się do „listy podstawowej” czy tez „listy rezerwowej”. Dodatkowo nadamy numer indywidualny dla Państwa firmy, który będzie obowiązywał w całym procesie wsparcia i korespondencji.

5. Proces oceny – kwalifikowalność firmy:
ocena dokumentów zgłoszeniowych (kompletności i kwalifikowalności) dokonywana jest tylko dla firm znajdujących się na liście podstawowej.
Po zakwalifikowaniu do wsparcia (pozytywnej oceny dokumentów zgłoszeniowych) podpiszemy jako Operator z Państwem umowę wsparcia – szczegóły kolejnych kroków podamy w decyzji pozytywnej drogą e-mailową.

6. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem – są tam wszystkie zapisy szczegółowe realizacji wsparcia, formy refundacji, zasad i obowiązków.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie i będziemy z Państwem w kontakcie.

z poważaniem
Mariola Stanisławczyk
Kierownik Zespołu / koordynator Projektu
DARR S.A.- Operator – obszar województwo dolnośląskie i lubuskie
607755900
akdemia@darr.pl

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.